دسته: روانشناسی و زندگی بهتر

14765319498482-irannaz-com.jpg

از اضطراب اجتماعی کودکان چه می دانید؟

یه سری نکاتی است که شما باید درباره ی کودکان خود بدانید.کودکانی که دچار اضطراب اجتماعی هستند فعالیتهای اجتماعی و دوست پیدا کردن و کارهای گروهی و گزارش کار و بیان احساسات برایشان بسیار...