دسته: اس ام اس سرکاری

اس ام اس باحال و سرکاری

اس ام اس باحال و سرکاری

به گزارش اوبرقبانی آیا می دونستین مریخی ها وقتى پاشون پیچ می خوره، زمین نمی خورن؟ مریخ می خورن!..   اسپانیایی= دکسوترکی= بینلماعربی= الوهنوایتالیایی= المنروانگلیسی= پینتنینفارسی= سرکاری!   —————————————————   اس ام اس سرکاری...