قیمت این سنگ ۱۷۵تنی همه را شوکه کرد (عکس)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید