قوم عجیبی که تا ۱۲۰ سال عمر میکنند (عکس)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید